Bilimsel Program

Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 IVF 1
OB: Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Hüseyin Görkemli
08:00-09:30 Androloji 1
OB: Kaan Aydos, Ahmet Hakan Haliloğlu, Belgin Selam
08:00 Oosit Matürasyonu için hCG, GnRH-agonist veya dual tetikleme. Kime, ne zaman?
Raoul Orvieto
08:00 Azoospermi patogenezisi ve tanımlanması
Ahmet Hakan Haliloğlu
08:15 Ovulasyon indüksiyonu sırasında yüksek progesteronun önemi
Sevtap Hamdemir Kılıç
08:20 Erkek infertilitesinde hormonal tedavi - nereye kadar?
Christine Wyns
08:30 Uzun etkili FSH ile over stimulasyonu: Günümüz ve gelecekte durum
Efstratios Kolibianakis
08:40 IVF ve ICSI'de optimal sperm seçimi ve hazırlanması
Seren Şenyurt
08:45 Overyan stimulasyonda LH paradoksu: Kime ne zaman gerekli?
Göğşen Önalan
09:00 Sperm DNA hasarının erkek infertilitesindeki yeri
Semih Tangal
09:00 Dondurulmuş embriyo transferi için endometriyum hazırlığı nasıl yapılmalı?
Efstratios Kolibianakis
09:20 Tartışma
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:15 KEYNOTE OTURUMU
OB: Turan Çetin


Geçmişten Günümüze Üreme Tıbbı ve Cerrahisinin Tarihçesi
Victor Gomel
09:45-10:05  
10:15-11:45 Cerrahi - 1
OB: Turan Çetin, Yılmaz Şahin, Ziya Kalem
10:15-11:45 RIF Session
OB: Timur Gürgan, Moncef Benkhalifa
10:15 Tubal siterizasyon sonrası mikro cerrahi mi, IVF mi?
Turan Çetin
10:15 Tekrarlayan implatasyon başarısızlığında uterin ve paternal faktörler
Cem Fıçıcıoğlu
10:30 İntrauterin adezyonlar ve histeroskopi. Ambulatuar histeroskopi için zaman geldi mi?
Rudi Campo
10:30 RIF olgularında tanısal yöntemler
Nick Macklon
10:45 Endometriosiz ile ilişklli infertilitede cerrahi ya da ART için hasta seçimi nasıl yapılır?
Ertan Sarıdoğan
10:45 RIF olgularında sitokin ve T-hücre bozuklukları
Moncef Benkhalifa
11:00 Laparoskopik tubal anastomoz
Turan Çetin
11:00 RIF olgularında endometriyumun rolü: Deneysel tedaviler işe yarar mı?
Antonis Makrigiannakis
11:15 Istmoselin cerrahi tedavisi
Fatih Şendağ
11:15 RIF olgularında ofis histeroskopinin yeri
Hikmet Hassa
11:30 Tartışma 11:30 Tartışma
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU - FERRING  
Moderatör: Recai Pabuçcu
   
11:45-12:10 Over rezervi düşük hastalarda klinik gebelik oranlarını artırmak mümkün mü?
Murat Sönmezer
   
12:10-12:25 Luteal faz desteğinde progesteron
Cem Demirel
   
12:25-12:30 Soru - Cevap    
12:30-13:20 ÖĞLE YEMEĞİ
13:20-13:40 KEYNOTE OTURUMU
OB: Timur Gürgan

Over Stimulasyonu: Yeni Tedaviler ve Zorluklar
Dominique De Ziegler
   
13:40-14:25 UYDU SEMPOZYUMU  - ABBOTT
Moderatör: Recai Pabuçcu


IVF’te luteal faz desteği için güncel çalışmalar ne diyor?
Christophe Blockeel
   
14:25-15:55 Yeni Teknolojiler
OB: Antonis Makrigiannakis, Yiğit Çakıroğlu, Özgür Dündar
14:25-15:55 IVF 2
OB: Umur Çolgar, Rıfat Gürsoy
14:25 Sperm OMICS bozukluklarında patofizyoloji
Moncef Benkhalifa
14:25 2021'de neredeyiz: Taze mi yoksa dondurulmuş embriyo mu?
Human Fatemi
14:40 Kök hücreden elde edilmiş gametler
Björn Heindryckx
14:40 Embriyo kriyoprezervasyonu makrozomi yapar mı? Başka etkileri de var mı?
Raoul Orvieto
14:55 İleri yaş kadınlarda ilaçsız In Vitro Aktivasyon (IVA)
Atsushi Tanaka
14:55 Dondurulmuş embriyo transferi için endometriyal kalınlığın önemi ve önerilen yöntemler
Ertuğ Kovancı
15:10 Overyan rejuvenasyon: Olası mı?
Yiğit Çakıroğlu
15:10 IVF'te progesteron priming (PPOS) etkili mi? Nasıl yapalım?
Şafak Olgan
15:25 Prematür overyan yetersizlik ve azalmış over rezervinde kök hücre tedavilerinin yeri
M. Bülent Tıraş
15:25 HRT ile dondurulmuş embriyo transferi hazırlık sikluslarında önemli noktalar
Emre Şükür
15:40 Tartışma 15:40 Tartışma
15:55-16:10 KAHVE ARASI
16:10-16:30 AÇILIŞ TÖRENİ
Murat Sönmezer, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği 2. Başkanı
Timur Gürgan, Üreme Tıbbı Cerrahi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Vakfı Başkanı
Recai Pabuçcu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Başkanı

   
16:30-18:00 Endometriozis - 1
OB: Bülent Baysal, Murat Ulukuş, Mehmet Dolanbay
16:30-18:00

Poor Ovarian Reserve Diagnosis and Treatment
OB: Ercan Aygen, Ahmet Erdem, Bülent Haydardedeoğlu

16:30 Endometrioma ve over rezervi: Paradoksal ilişki
Engin Oral
16:30 Over yaşlanma mekanizmaları: Geriye alabilir miyiz?
Kutluk Oktay
16:45 Cerrahi sonrası endometrioma nüksü nasıl önlenir?
Tommaso Capezzuoli
16:50 Zayıf over yanıtlı hastalarda stimulasyon protokolleri
Rüştü Ergür
17:00 Yeni bir YÜT endikasyonu: Endometriozis
Dominique De Ziegler
17:05 Zayıf prognozlu over olgularda dual overyan stimulasyon
Filippo Ubaldi
17:15 Adenomyosis: ART başarısının gizli düşmanı
Human Fatemi
17:20 Zayıf over yanıtlı hastalarda kısa ve uzun dönem sonuçlar
Tayfun Kutlu
17:30 Adenomyozisde fertilite koruyucu cerrahi
Taner Usta
17:35 Normal ve fazla over cevaplı kadınlarda ART tedavisinde Letrozol kullanılması
Giuseppe D'Amato
17:45 Tartışma 17:50 Tartışma
18:00-19:30 Cerrahi - 2
OB:Gürkan Kıran, Hakan Kıran
18:00-19:30 Genetik 1
OB: Joyce Harper, Muhterem Bahçe
18:00 Histeroskopide ESHRE ve GESEA eğitim programları
Gamze Sinem Çağlar
18:00 Prekonsepsiyonel genomik tıp: IVF çiftlerinde kullanımı
Antonio Capalbo
18:15 Endometrial kavitenin değerlendirilmesi (Septum ve T şeklinde uterus)
Vasilis Tanos
18:20 Reprodüktif genetikte en iyi embriyo seçimi nasıl olmalıdır?
Mehmet Ali Ergün
18:30 Derin endometriozisin cerrahi tedavisi
Yücel Karaman
18:40 Embriyo anöploidi testinde non-invaziv seçim dönemi
Carmen Garcia Pascual
18:45 Histereskopik adenomyomektomi ve myomektomi teknikleri
Gazi Yıldırım
19:00 Embriyo dondurma ve PGT-A dönemi mi geldi?
Ertuğ Kovancı
19:00 Intrauterin adezyonların cerrahi tedavisi sonrasında reprodüktif sonuçlar
Ertan Sarıdoğan
19:20 Tartışma
19:15 Tartışma    
Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 IVF 3
OB: İbrahim Ferhat Ürünsak, Belgin Devranoğlu
08:00-09:30 Embriology
OB: Tülay İrez
08:00 IVF'i çok mu liberal kullanıyoruz? 
Siladitya Bhattacharya
08:00 ICSI sonrası fertilizasyon başarısızlığı: Tanımlama ve tedavi 
Zafer Nihat Candan
08:15 Dondurulmuş embriyo transferi: Luteal destekde zorluklar
Dominique De Ziegler
08:20 OMICS ve klinik embriyoloji
Necati Fındıklı
08:30 Luteal faz stimulasyon ve random start teknikleri 
Emre Pabuçcu
08:40 Modern embriyo biyopsi teknikleri
Evrim Ünsal
08:45 IVF tedavilerinde kısa ve uzun protokol nerede, ne zaman, nasıl?
Mehmet Yılmazer
09:00 IVF laboratuvarında yapay zeka kullanımı
Lorena Bori 
09:00 Sistematik endometriyal hasarlama: Geçmişten günümüze bir teknik 
Mohammed Aboulghar 
09:20 Tartışma
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:05 KEYNOTE OTURUMU
OB: Victor Gomel


Uterin transplantasyon
Mats Brännström
09:45-10:05  
10:05-11:35 Hot Topic Sessions
OB: Mehmet Ali Ergün, Onur Karabacak, Cem Fıçıcıoğlu
10:05-11:35 PCOS 2
OB: Cavidan Gülerman, Tatjana Motrenko Simic , İlay Gözükara
10:05 Kanıta dayalı reprodüktif tıp, günümüz dünyasında kullanışlı mı? 
Siladitya Bhattacharya
10:05 PCOS'ta yeni tedavi seçenekleri 
Cavidan Gülerman
10:20 Gazotransmitterler ve Üreme fizyopatolojisi : Doğal bağışıklıktan implantasyon ve plasentasyona
Maurizio Dattilo
10:20 PCOS ve hirşutizm: Tedavi seçenekleri 
Seyit Temel Ceyhan
10:35 Embriyo seçiminde non-invaziv teknikler 
Hassan Sallam
10:35 PCOS'da overian drilling terk mi edildi?
Nafiye Karakaş
10:50 COVID-19'un üreme potansiyeli üzerine etkisi
Moncef Benkhalifa  
10:50 PCOS'un hayat boyu etkileri 
Fahrettin Keleş Timur
11:05 İmplantasyonun moleküler temeli
Erkut Attar
11:05 PCOS bariatrik cerrahinin yeri
Oktay Banlı
11:20 Tartışma 11:20 Tartışma
11:35-12:15 UYDU SEMPOZYUMU 
Moderatör: Recai Pabuçcu

Gerçek yaşam verileriyle follitropin alfa

Michaël Grynberg 
11:35-12:15  
12:15-13:10 ÖĞLE YEMEĞİ
13:10-13:30 KEYNOTE OTURUMU
OB: Erol Tavmergen


Yardımla Üreme Tekniklerinde Yapay Zeka Kullanımı

Mohammed Aboulghar
13:10-13:40  
13:40-14:10 UYDU SEMPOZYUMU - IBSA 
Moderatörler: Recai Pabuçcu, Erol Tavmergen

YÜT’de KOH sikluslarının HMG ile klinik yönetimi

Iñaki González-Foruria
   
14:25-15:55 Cerrahi - 3
OB: Vasilis Tanos, Mehmet Yılmazer, Barış Mülayim
14:25-15:55 Genetik 2
OB: Mehmet Ali Ergün, Evrim Ünsal
14:25 Çift serviks ve vajinal septum ile birlikte komplet uterin septum: Sık mı, nadir mi?
Artur Ludwin
14:25 PGT-A: Sonuçlar ve zorluklar 
Carmen Garcia Pascual
14:40 Histeroskopide mini-rezektoskop rüzgarı
Stefano Bettocchi
14:45 Tek gen hastalıklarında genetik tanı
Hüseyin Karadayı
14:55 Obstrüktif konjenital genital traktus anomalileri: USG eşliğinde histeroskopik yönetim 
Artur Ludwin
15:05 PGT-SR
Muhterem Bahçe
15:10 Uterin septumu tanıyalım
Stefano Bettocchi
15:25 PGT-A ve Mozasizm 
Antonio Capalbo 
15:25 Vajinal NOTES: Ofis ve operatif şartlarda jineko-endoskopide kullanımı 
Nandy Rachmann
15:45 IVF aneuploidiye neden olur mu?
Santiago Munne
15:40 Tartışma    
15:55-16:10 KAHVE ARASI
16:10-17:40 Endometriozis  - 2
OB: Hasan Serdaroğlu, Şahin Zeteroğlu, Çağrı Gülümser
16:10-17:40 Fertilitenin Korunması 1
OB: Kutluk Oktay, Gülnur Özakşit
16:10 Endometriozis ve infertilite algoritmalar
Hasan Energin
16:10 Kemoterapi ve radyasyonun gametler üzerine etkisi: Mekanizmalar ve korunma yolları 
Volkan Turan
16:25 Endometriozis tedavisinde stimülasyon ve donma çözme endometrium hazırlama  protokolleri
Cihangir Mutlu Ercan
16:30 Kemoterapi ve radyasyonun öncesi/sonrasında over rezervini değerlendirmek için AMH'nın kullanımı 
Richard Anderson
16:40 Endometriozis vakalarında sistemik ve jinekolojik morbiditeler
Tommaso Capezzuoli
16:50 Onkofertilite vakalarında oosit/embriyo dondurma ve random start stimulasyon teknikleri 
Murat Sönmezer
16:55 Endometriozis ve adenomyoziste yaşam tarzı: Fark yaratır mı?
Özlem Moraloğlu Tekin
17:10 Reprodüktif yaşlanmayı geciktirmek için over dokusu dondurma-zamanı geldi mi? 
Kutluk Oktay
17:10 Endometriozis kısa ve uzun dönem perinatal sonuçlar
Aslı Yarcı Gürsoy
17:30 Tartışma
17:25 Tartışma    
17:40-19:10 PCOS 1
OB: Fahrettin Keleştimur, M. Bülent Tıraş, Çağdaş Şahin
17:40-19:10 Fertilitenin Korunması 2 
OB: Cem Demirel, Özgür Öktem
17:40 2021'de PCOS'u anlamak: Yeni bilimsel veri var mı? 
Bülent Yıldız
17:40 Gamet ve Embriyo dondurma-güncel durum 
Kemal Özgür
17:55 Polikistik infertil hastalara nasıl yaklaşalım? 
Cihat Ünlü
17:55 Pre-pubertal erkeklerde fertilitenin korunması: Farklı perspektifler
Christine Wyns
18:10 PCOS IVF stimülasyonunda kritik noktalar
Mete Gürol Uğur
18:10 Pediatrik Onkoloji hastalarında fertilitenin korunması seçenekleri
Hamish Wallace  
18:25 PCOS'ta IVM ne zaman, nasıl?
Bülent Gülekli
18:25 Fertilite korunmasında YÜT
Kutluk Oktay  
18:40 OHSS önleme ve tedavi stratijileri
Mehmet Erdem
18:40 Endometriozisde fertilitenin korunması 
Cem Demirel
18:55 Tartışma 18:55 Tartışma
19:10 - 19:30 KEYNOTE OTURUMU
OB: Bülent Gülekli


CRISP/Cas9 Teknolojisi ile İnsan Genomu Düzenlenmesi: Bizleri Bekleyen Tehlikeler
Björn Heindryckx
Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 Ovulasyon Indüksiyonu  
OB: Bülent Gülekli, Nilgün Turhan
08:00-09:30 Embriology 2
OB: Necati Fındıklı, Elif Ergin
08:00 Güncel kılavuzlara göre oral Ovülasyon Indiksiyonu
Nilgün Turhan
08:00 Embriyo laboratuvarı kalite kontrolünün otomasyonu
Cihan Halıcıgil
08:15 İntra-uterin inseminasyon güncel durum
Jule Eriç Horasanlı
08:20 Optimal embriyo kültürü nasıl olmalı?
Hakan Yelke
08:30 Luteal Faz: Yeni stratejiler
Emre Okyay
08:40 Embriyo seçiminde time-lapse teknolojisi
Lorena Bori 
08:45 Adjuvan alternatif  tedaviler: Ne kadar etkili? 
Hassan Sallam
09:00 Embriyoloji laboratuvarlarında güvenlik
Özgür Doğuş Demirkıran
09:00 PCOS, IVF'de overyan stimulasyon
Bülent Haydardedeoğlu
09:20 Tartışma
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:05 KEYNOTE OTURUMU
OB: Recai Pabuçcu

Üreme Biyolojisinde Mitokondri

Yoshiharu Morimoto  
   
10:05-11:35 ISIVF OTURUMU
OB: Victor Gomel, Timur Gürgan
10:05-11:35 Androloji 2
OB: Selahattin Çayan, Cem Korkmaz, Volkan Kurtaran
10:05 IVF tedavisinde entegre tıbbın kullanımı 
Yoshiharu Morimoto
10:05 Non-obstruktif azoospermide spermatogenezis belirteçlerinin kullanımı
Kaan Aydos
10:25 IVF’te Yardımcı Tedaviler 
Joyce Harper
10:25 Cerrahi sperm elde etme yöntemleri
Selahattin Çayan
10:45 Klinik bakış açısı ile başarısız IVF siklusları: Sırada ne var? 
Yacoub Khalaf
10:45 Nonobstrüktif azoospermide ROSI uygulamaları: Güncel durum
Halil Ruso
11:05 IVM: 2021'de güncel durum
Moncef Benkhalifa
11:05 Nonobstrüktif azoospermide ROSI uygulaması: Teknik nasıl geliştirilebilir?
Atsushi Tanaka
11:25 Tartışma 11:25 Spermatogenezisde kök hücre tedavilerinin güncel durumu
Kerem Dirican
11:35-11:55 KEYNOTE OTURUMU
OB: Müfit Cemal Yenen

Onko Fertilite

Ali Ayhan
 
12:00 - 13:15 MENOPOZ OTURUMU 
OB: Erdoğan Ertüngealp, Gülay Kurtay
12:00 - 13:30 MSRM OTURUMU
OB: Tatjana Motrenko Simic, Recai Pabuçcu
12:00 Prematür ve doğal erken menapozun öngörülmesi 
Dimitrios Goulis
12:00 Over rezervi overyan stimülasyonunun göstergesi midir?
Hassan Sallam
12:15 40 yaş sonrası kadın sağlığı ve menopoz tıbbı
Fatih Durmuşoğlu
12:15 Laboratuar KPI ölçütleri: Laboratuvar performansını optimize edebilir miyiz? 
Lale Sökmensüer
12:30 Vazomotor semptomların güncel mekanizması ve tedavisi
Hakan Seyisoğlu
12:30 IVF merkezi için anahtar kalite ölçütleri: Maribor Konsensusu
Tatjana Motrenko Sımıc
12:45 Meme ve HRT: Güncel yaklaşım
Levent Şentürk
12:45 PCOS: Tedavi seçenekleri
Erol Tavmergen
13:00 Postmenopozal osteoporozis
Serdar Özşener
13:00 Adolesanda PCOS Yönetimi
Sevim Dinçer Cengiz
13:15-14:15

DEBATE OTURUMU
OB:
Recai Pabuçcu, Rudi Capo, Artur Ludwin


Mullerian Anomaliler ve Histereskopi
Tartışmacılar:
Artur Ludwin, Marco Gergolet, Rudi Campo, Stefano Bettocchi, Yücel Karaman

13:15 Tartışma
   
14:15 - 14:35 KEYNOTE OTURUMU
OB: Yılmaz Şahin

Overyan reaktivasyonda kök hücrelerin rolü 
Antonio Pellicer 
 
14:35 Akılcı İlaç Sunumu
Belgin Selam
   
14:45 - 15:00 Kapanış    

Dry Lab workshop GESEA in Hysteroscopy Level I
*5 stations and 10 participants
**Each participant will have at least 10 min before each exercise to understand and practice the exercise.
***Then, the group will perform the exercise, everybody starts the same time and performs each exercise 3 times registering the scores every time.

13:00 – 13:30 Hysteroscopy in infertility
13:30 – 14:00 Principles of how to perform Diagnostic Hysteroscopy Tools, devises and Technique
  Psychomotor skills
14:00 – 15:00 HYSTT I: Exercise 1 and Exercise 2
15:00 – 16:00 HYSTT II: Exercise 1 and Exercise 2
16:00 – 16:30 Coffee Break 
16:30 – 17:00 What do I see” to define and discuss the diagnosis of 10 videos of hysteroscopy cases
  Operative Hysteroscopy
17:00 – 18:00

Principles how to perform Operative Hysteroscopy Tools, devises and Technique

18:00 – 19:00 HYSTT II: precision exercises

 

14:00 – 14:20   

Kadın üreme anatomisi
Doç. Dr. Yavuz Tokgöz, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

14:20 – 14:40   

Kadın üreme fizyolojisi
Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

14:40 – 15:00   

Erkek infertiletesinin değerlendirilmesi ve testleri
Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

15:00 – 15:20   

Kadın infertilitesinin değerlendirilmesi ve testleri
Doç. Dr. Pınar Özcan, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

15:20 – 15:40   

Kadınlarda ovülsayon indüksiyon ajanları ve protokolleri
Op. Dr. Sabri Berkem Ökten, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

15:40 – 16:00   

Erkek infertilitesi tedavi ajanları ve protokolleri
Doç. Dr. Semih Tangal, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

16:00 – 16:20    Ara
16:20 – 16:40   

ART tedavi prensipleri ve uygulanan yöntemler
Op. Dr. Sinem Demircan, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi

16:40 – 17:00   

OPU odası primer araç ve gereçleri, OPU öncesi hasta hazırlığı
Dr. Fırat Tülek, Memorial Ataşehir Hastanesi

17:00 – 17:20   

Erken gebelik yönetimi
Doç. Dr. Cihan Çetin, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi

17:20 – 17:40   

Temel genetik prensipler
Prof. Dr. Muhterem Bahçe, MBGENLAB Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

17:40 – 18:00   

İnfertil hastanın psikolojik olarak değerlendirilmesi
Doç. Dr. Ahmet Gül, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

18:00 – 18:20   

Embriyoloji ve embriyoloji laboratuvarı temel prensipleri
Yrd. Doç. Dr. Fulya Çağlı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

18:20 – 18:30    Tartışma ve Kapanış

Dry Lab workshop GESEA in Laparoscopy Level I
**5 stations and 10 participants

  Psychomotor skills
08:30 – 09:00 Laparoscopy in infertility
09:00 – 10:30 LASTT 1: Exercise 1, Exercise 2 and Exercise 3
10:30 – 11:00 Coffee Break 
11:00 – 12:30 Laparoscopic suturing 
  • Ergonomy in endoscopic suturing
  • Instruments and techniques
  • Loading the needle 
12:30 – 13:30 Lunch Break
13:30 – 14:30 Intracorporeal Knotting techniques 
14:30 – 15:30 

Precision and ambidexterity exercises on camembert pad model

15:30 – 16:00 Extracorporeal knotting   
16:00 – 17:00 SUTT 1
17:00 – 18:00 SUTT 2

Duyurular

KONGRE BAŞLANGIÇ TARİHİ
28 EKİM 2021
BİLDİRİ SON GÖNDERİMİ
24 EYLÜL 2021