Bilimsel Program

Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 IVF 1
OB: Mehmet Cengiz Çolakoğlu, Hüseyin Görkemli
08:00-09:30 Androloji 1
OB: Kaan Aydos, Ahmet Hakan Haliloğlu, Belgin Selam
08:00 Oosit Matürasyonu için hCG, GnRH-agonist veya dual tetikleme. Kime, ne zaman?
Raoul Orvieto
08:00 Azoospermi patogenezisi ve tanımlanması
Ahmet Hakan Haliloğlu
08:15 Ovulasyon indüksiyonu sırasında yüksek progesteronun önemi
Sevtap Hamdemir Kılıç
08:20 Erkek infertilitesinde hormonal tedavi - nereye kadar?
Christine Wyns
08:30 Uzun etkili FSH ile over stimulasyonu: Günümüz ve gelecekte durum
Efstratios Kolibianakis
08:40 IVF ve ICSI'de optimal sperm seçimi ve hazırlanması
Seren Şenyurt
08:45 Overyan stimulasyonda LH paradoksu: Kime ne zaman gerekli?
Göğşen Önalan
09:00 Sperm DNA hasarının erkek infertilitesindeki yeri
Semih Tangal
09:00 Dondurulmuş embriyo transferi için endometriyum hazırlığı nasıl yapılmalı?
Efstratios Kolibianakis
09:20 Tartışma
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:05 KEYNOTE OTURUMU
OB: Victor Gomel


Uterin transplantasyon
Mats Brännström
09:45-10:05  
10:05-11:35 Cerrahi - 1
OB: Turan Çetin, Yılmaz Şahin, Ziya Kalem
10:05-11:35 RIF Session
OB: Timur Gürgan, Moncef Benkhalifa
10:05 Tubal sterilizasyon sonrası mikro cerrahi mi, IVF mi?
Victor Gomel
10:05 Tekrarlayan implatasyon başarısızlığında uterin ve paternal faktörler
Cem Fıçıcıoğlu
10:20 İntrauterin adezyonlar ve histeroskopi. Ambulatuar histeroskopi için zaman geldi mi?
Rudi Campo
10:20 RIF olgularında tanısal yöntemler
Nick Macklon
10:35 Endometriosiz ile ilişklli infertilitede cerrahi ya da ART için hasta seçimi nasıl yapılır?
Ertan Sarıdoğan
10:35 RIF olgularında sitokin ve T-hücre bozuklukları
Moncef Benkhalifa
10:50 Laparoskopik tubal anastomoz
Turan Çetin
10:50 RIF olgularında endometriyumun rolü: Deneysel tedaviler işe yarar mı?
Antonis Makrigiannakis
11:05 Istmoselin cerrahi tedavisi
Fatih Şendağ
11:05 RIF olgularında ofis histeroskopinin yeri
Hikmet Hassa
11:20 Tartışma 11:20 Tartışma
11:35-12:20 UYDU SEMPOZYUMU    
12:20-13:20 ÖĞLE YEMEĞİ
13:20-13:40 KEYNOTE OTURUMU
OB: Timur Gürgan

Over Stimulasyonu: Yeni Tedaviler ve Zorluklar
Dominique De Ziegler
   
13:40-14:25 UYDU SEMPOZYUMU  - ABBOTT
Moderatör: Recai Pabuçcu


IVF’te luteal faz desteği için güncel çalışmalar ne diyor?
Christophe Blockeel
   
14:25-15:55 Yeni Teknolojiler
OB: Antonis Makrigiannakis, Yiğit Çakıroğlu, Özgür Dündar
14:25-15:55 IVF 2
OB: Umur Çolgar, Rıfat Gürsoy
14:25 Sperm OMICS bozukluklarında patofizyoloji
Moncef Benkhalifa
14:25 2021'de neredeyiz: Taze mi yoksa dondurulmuş embriyo mu?
Human Fatemi
14:40 Kök hücreden elde edilmiş gametler
Björn Heindryckx
14:40 Embriyo kriyoprezervasyonu makrozomi yapar mı? Başka etkileri de var mı?
Raoul Orvieto
14:55 İleri yaş kadınlarda ilaçsız In Vitro Aktivasyon (IVA)
Atsushi Tanaka
14:55 Dondurulmuş embriyo transferi için endometriyal kalınlığın önemi ve önerilen yöntemler
Ertuğ Kovancı
15:10 Overyan rejuvenasyon: Olası mı?
Yiğit Çakıroğlu
15:10 IVF'te progesteron priming (PPOS) etkili mi? Nasıl yapalım?
Şafak Olgan
15:25 Prematür overyan yetersizlik ve azalmış over rezervinde kök hücre tedavilerinin yeri
M. Bülent Tıraş
15:25 HRT ile dondurulmuş embriyo transferi hazırlık sikluslarında önemli noktalar
Emre Şükür
15:40 Tartışma 15:40 Tartışma
15:55-16:10 KAHVE ARASI
16:10-17:40 Endometriozis - 1
OB: Bülent Baysal, Murat Ulukuş, Mehmet Dolanbay
16:10-17:40 Poor Ovarian Reserve Diagnosis and Treatment
OB: Ercan Aygen, Ahmet Erdem, Murat Sönmezer, Bülent Haydardedeoğlu
16:10 Endometrioma ve over rezervi: Paradoksal ilişki
Engin Oral
16:10 Over yaşlanma mekanizmaları: Geriye alabilir miyiz?
Kutluk Oktay
16:25 Cerrahi sonrası endometrioma nüksü nasıl önlenir?
Felice Petraglia
16:30 Zayıf over yanıtlı hastalarda stimulasyon protokolleri
Rüştü Ergür
16:40 Yeni bir YÜT endikasyonu: Endometriozis
Dominique De Ziegler
16:50 Zayıf prognozlu over olgularda dual overyan stimulasyon
Filippo Ubaldi
16:55 Adenomyosis: ART başarısının gizli düşmanı
Human Fatemi
17:10 Adenomyozisde fertilite koruyucu cerrahi
Taner Usta
17:10 Zayıf over yanıtlı hastalarda kısa ve uzun dönem sonuçlar
Tayfun Kutlu
17:25 Tartışma 17:30 Tartışma
17:40 -19:10 Cerrahi - 2
OB:Gürkan Kıran, Hakan Kıran
17:40-19:10 Genetik 1
OB: Joyce Harper, Muhterem Bahçe
17:40 Histeroskopide ESHRE ve GESEA eğitim programları
Gamze Sinem Çağlar
17:40 Prekonsepsiyonel genomik tıp: IVF çiftlerinde kullanımı
Antonio Capalbo
17:55 Endometrial kavitenin değerlendirilmesi (Septum ve T şeklinde uterus)
Vasilis Tanos
18:00 Reprodüktif genetikte en iyi embriyo seçimi nasıl olmalıdır?
Mehmet Ali Ergün
18:10 Uterin septumu tanıyalım
Stefano Bettocchi
18:20 Embriyo anöploidi testinde non-invaziv seçim dönemi
Carmen Garcia Pascual
18:25 Histereskopik adenomyomektomi ve myomektomi teknikleri
Gazi Yıldırım
18:40 Embriyo dondurma ve PGT-A dönemi mi geldi?
Ertuğ Kovancı
18:40 Intrauterin adezyonların cerrahi tedavisi sonrasında reprodüktif sonuçlar
Ertan Sarıdoğan
19:00 Tartışma
18:55 Tartışma    
Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 IVF 3
OB: İbrahim Ferhat Ürünsak, Belgin Devranoğlu
08:00-09:30 Embriology
OB: Marcos Meseguer, Tülay İrez
08:00 IVF'i çok mu liberal kullanıyoruz? 
Siladitya Bhattacharya
08:00 ICSI sonrası fertilizasyon başarısızlığı: Tanımlama ve tedavi 
Zafer Nihat Candan
08:15 Dondurulmuş embriyo transferi: Luteal destekde zorluklar
Dominique De Ziegler
08:20 OMICS ve klinik embriyoloji
Necati Fındıklı
08:30 Luteal faz stimulasyon ve random start teknikleri 
Emre Pabuçcu
08:40 Modern embriyo biyopsi teknikleri
Evrim Ünsal
08:45 IVF tedavilerinde kısa ve uzun protokol nerede, ne zaman, nasıl?
Mehmet Yılmazer
09:00 IVF laboratuvarında yapay zeka kullanımı
Marcos Meseguer 
09:00 Sistematik endometriyal hasarlama: Geçmişten günümüze bir teknik 
Mohammed Aboulghar 
09:20 Tartışma
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:05 KEYNOTE OTURUMU
OB: Erol Tavmergen


Yardımla Üreme Tekniklerinde Yapay Zeka Kullanımı
Mohammed Aboulghar 
09:45-10:05  
10:05-11:35 Hot Topic Sessions
OB: Mehmet Ali Ergün, Onur Karabacak, Cem Fıçıcıoğlu
10:05-11:35 PCOS 2
OB: Cavidan Gülerman, Tatjana Motrenko Simic , İlay Gözükara
10:05 Kanıta dayalı reprodüktif tıp, günümüz dünyasında kullanışlı mı? 
Siladitya Bhattacharya
10:05 PCOS'ta yeni tedavi seçenekleri 
Cavidan Gülerman
10:20 Gazotransmitterler ve homeostaz: Doğal immün savunma mekanizmalarında üreme fizyolojisine
Maurizio Dattilo
10:20 PCOS ve hirşutizm: Tedavi seçenekleri 
Seyit Temel Ceyhan
10:35 Embriyo seçiminde non-invaziv teknikler 
Hassan Sallam
10:35 PCOS'da overian drilling terk mi edildi?
Nafiye Karakaş
10:50 COVID-19'un üreme potansiyeli üzerine etkisi
Moncef Benkhalifa  
10:50 PCOS'un hayat boyu etkileri 
Fahrettin Keleş Timur
11:05 İmplantasyonun moleküler temeli
Erkut Attar
11:05 PCOS bariatrik cerrahinin yeri
Oktay Banlı
11:20 Tartışma 11:20 Tartışma
11:35-12:15 UYDU SEMPOZYUMU 
Moderatör: Recai Pabuçcu

Gerçek yaşam verileriyle follitropin alfa

Michaël Grynberg 
11:35-12:15  
12:15-13:10 ÖĞLE YEMEĞİ
13:10-13:40 KEYNOTE OTURUMU
OB:Turan Çetin


Geçmişten Günümüze Üreme Tıbbı ve Cerrahisinin Tarihçesi
Victor Gomel
13:10-13:40  
13:40-14:25 UYDU SEMPOZYUMU - IBSA 
Moderatör: Recai Pabuçcu

YÜT’de KOH sikluslarının HMG ile klinik yönetimi

Iñaki González-Foruria
   
14:25-15:55 Cerrahi - 3
OB: Vasilis Tanos, Mehmet Yılmazer, Barış Mülayim
14:25-15:55 Genetik 2
OB: Mehmet Ali Ergün, Evrim Ünsal
14:25 Çift serviks ve vajinal septum ile birlikte komplet uterin septum: Sık mı, nadir mi?
Artur Ludwin
14:25 PGT-A: Sonuçlar ve zorluklar 
Carmen Garcia Pascual
14:40 Histeroskopide mini-rezektoskop rüzgarı
Stefano Bettocchi
14:45 Tek gen hastalıklarında genetik tanı
Hüseyin Karadayı
14:55 Obstrüktif konjenital genital traktus anomalileri: USG eşliğinde histeroskopik yönetim 
Artur Ludwin
15:05 PGT-SR
Muhterem Bahçe
15:10 Derin endometriozisin cerrahi tedavisi 
Yücel Karaman
15:25 PGT-A ve Mozasizm 
Antonio Capalbo 
15:25 Vajinal NOTES: Ofis ve operatif şartlarda jineko-endoskopide kullanımı 
Nandy Rachmann
15:45 IVF aneuploidiye neden olur mu?
Santiago Munne
15:40 Tartışma    
15:55-16:10 KAHVE ARASI
16:10-17:40 Endometriozis  - 2
OB: Hasan Serdaroğlu, Şahin Zeteroğlu, Çağrı Gülümser
16:10-17:40 Fertilitenin Korunması 1
OB: Kutluk Oktay, Gülnur Özakşit
16:10 Endometriozis ve infertilite algoritmalar
Jule Eriç Horasanlı
16:10 Kemoterapi ve radyasyonun gametler üzerine etkisi: Mekanizmalar ve korunma yolları 
Volkan Turan
16:25 Endometriozis tedavisinde stimülasyon ve donma çözme endometrium hazırlama  protokolleri
Cihangir Mutlu Ercan
16:30 Kemoterapi ve radyasyonun öncesi/sonrasında over rezervini değerlendirmek için AMH'nın kullanımı 
Richard Anderson
16:40 Endometriozis vakalarında sistemik ve jinekolojik morbiditeler
Felice Petraglia
16:50 Onkofertilite vakalarında oosit/embriyo dondurma ve random start stimulasyon teknikleri 
Murat Sönmezer
16:55 Endometriozis ve adenomyoziste yaşam tarzı: Fark yaratır mı?
Özlem Moraloğlu Tekin
17:10 Reprodüktif yaşlanmayı geciktirmek için over dokusu dondurma-zamanı geldi mi? 
Kutluk Oktay
17:10 Endometriozis kısa ve uzun dönem perinatal sonuçlar
Aslı Yarcı Gürsoy
17:30 Tartışma
17:25 Tartışma    
17:40-19:10 PCOS 1
OB: Fahrettin Keleştimur, M. Bülent Tıraş, Çağdaş Şahin
17:40-19:10 Fertilitenin Korunması 2 
OB: Cem Demirel, Özgür Öktem
17:40 2021'de PCOS'u anlamak: Yeni bilimsel veri var mı? 
Bülent Yıldız
17:40 Gamet ve Embriyo dondurma-güncel durum 
Kemal Özgür
17:55 Polikistik infertil hastalara nasıl yaklaşalım? 
Cihat Ünlü
17:55 Pre-pubertal erkeklerde fertilitenin korunması: Farklı perspektifler
Christine Wyns
18:10 PCOS IVF stimülasyonunda kritik noktalar
Mete Gürol Uğur
18:10 Pediatrik Onkoloji hastalarında fertilitenin korunması seçenekleri
Hamish Wallace  
18:25 PCOS'ta IVM ne zaman, nasıl?
Bülent Gülekli
18:25 Fertilite korunmasında YÜT
Kutluk Oktay  
18:40 OHSS önleme ve tedavi stratijileri
Mehmet Erdem
18:40 Endometriozisde fertilitenin korunması 
Cem Demirel
18:55 Tartışma 18:55 Tartışma
19:10 - 19:30 KEYNOTE OTURUMU
OB: Bülent Gülekli


CRISP/Cas9 Teknolojisi ile İnsan Genomu Düzenlenmesi: Bizleri Bekleyen Tehlikeler
Björn Heindryckx
Saatler Salon A Saatler Salon B
08:00-09:30 Ovulasyon Indüksiyonu  
OB: Bülent Gülekli, Ege Nazan Tavmergen
08:00-09:30 Embriology 2
OB: Necati Fındıklı, Elif Ergin
08:00 Güncel kılavuzlara göre oral Ovülasyon Indiksiyonu
Nilgün Turhan
08:00 Embriyo laboratuvarı kalite kontrolünün otomasyonu
Cihan Halıcıgil
08:15 İntra-uterin inseminasyon güncel durum
Jule Eriç Horasanlı
08:30 Embriyo seçiminde time-lapse teknolojisi
Marcos Meseguer 
08:30 Luteal Faz: Yeni stratejiler
Emre Okyay
09:00 Tartışma
08:45 Adjuvan alternatif  tedaviler: Ne kadar etkili? 
Hassan Sallam
   
09:00 PCOS, IVF'de overyan stimulasyon
Bülent Haydardedeoğlu
   
09:15 Tartışma    
09:30-09:45 KAHVE ARASI
09:45-10:05 KEYNOTE OTURUMU
OB: Recai Pabuçcu

Üreme Biyolojisinde Mitokondri

Yoshiharu Morimoto  
   
10:05-11:35 ISIVF OTURUMU
OB: Victor Gomel, Timur Gürgan
10:05-11:35 Androloji 2
OB: Selahattin Çayan, Cem Korkmaz, Volkan Kurtaran
10:05 IVF tedavisinde entegre tıbbın kullanımı 
Yoshiharu Morimoto
10:05 Non-obstruktif azoospermide spermatogenezis belirteçlerinin kullanımı
Kaan Aydos
10:25 IVF’te Yardımcı Tedaviler 
Joyce Harper
10:25 Cerrahi sperm elde etme yöntemleri
Selahattin Çayan
10:45 Klinik bakış açısı ile başarısız IVF siklusları: Sırada ne var? 
Yacoub Khalaf
10:45 Nonobstrüktif azoospermide ROSI uygulamaları: Güncel durum
Halil Ruso
11:05 IVM: 2021'de güncel durum
Moncef Benkhalifa
11:05 Nonobstrüktif azoospermide ROSI uygulaması: Teknik nasıl geliştirilebilir?
Atsushi Tanaka
11:25 Tartışma 11:25 Spermatogenezisde kök hücre tedavilerinin güncel durumu
Kerem Dirican
11:35-11:55 KEYNOTE OTURUMU
OB: Müfit Cemal Yenen

Onko Fertilite

Ali Ayhan
 
12:00 - 13:15 MENOPOZ OTURUMU 
OB: Erdoğan Ertüngealp, Gülay Kurtay
12:00 - 13:15 MSRM OTURUMU
OB: Tatjana Motrenko Simiç, Recai Pabuçcu
12:00 Prematür ve doğal erken menapozun öngörülmesi 
Dimitrios Goulis
12:00 Yeni teknolojilerin IVF'e uygulanması gebelik sonuçlarını arttrıyor mu?
Mohammed Aboulghar
12:15 40 yaş sonrası kadın sağlığı ve menopoz tıbbı
Fatih Durmuşoğlu
12:15 Laboratuar KPI ölçütleri: Laboratuvar performansını optimize edebilir miyiz? 
Lale Sökmensüer
12:30 Vazomotor semptomların güncel mekanizması ve tedavisi
Hakan Seyisoğlu
12:30 PCOS: Tedavi seçenekleri 
Erol Tavmergen
12:45 Meme ve HRT: Güncel yaklaşım
Levent Şentürk
12:45 Adolesanda PCOS Yönetimi
Sevim Dinçer Cengiz
13:00 Postmenopozal osteoporozis
Serdar Özşener
13:00 Zayıf over yanıtlı olgularda stimulasyon seçenekleri: Oosit sayı ve kalitesinin artırılması
Tatjana Motrenko Simic
13:15-14:15

DEBATE OTURUMU
OB:Recai Pabuçcu, Vasilis TanosMullerian Anomaliler ve Histereskopi
Tartışmacılar:
Artur Ludwin, Marco Gergolet, Rudy Campo, Stefano Bettocchi, Vasilis Tanos, Yücel Karaman

13:15 Tartışma
 
14:15 - 14:35 KEYNOTE OTURUMU
OB: Yılmaz Şahin

Overyan reaktivasyonda kök hücrelerin rolü 
Antonio Pelicier 
 
14:35 Akılcı İlaç Sunumu
Belgin Selam
   
14:45 - 15:00 Kapanış    

Dry Lab workshop GESEA in Hysteroscopy Level I
*5 stations and 10 participants
**Each participant will have at least 10 min before each exercise to understand and practice the exercise.
***Then, the group will perform the exercise, everybody starts the same time and performs each exercise 3 times registering the scores every time.

13:00 – 13:30 Hysteroscopy in infertility
13:30 – 14:00 Principles of how to perform Diagnostic Hysteroscopy Tools, devises and Technique
  Psychomotor skills
14:00 – 15:00 HYSTT I: Exercise 1 and Exercise 2
15:00 – 16:00 HYSTT II: Exercise 1 and Exercise 2
16:00 – 16:30 Coffee Break 
16:30 – 17:00 What do I see” to define and discuss the diagnosis of 10 videos of hysteroscopy cases
  Operative Hysteroscopy
17:00 – 18:00

Principles how to perform Operative Hysteroscopy Tools, devises and Technique

18:00 – 19:00 HYSTT II: precision exercises

 

Dry Lab workshop GESEA in Laparoscopy Level I
**5 stations and 10 participants

  Psychomotor skills
08:30 – 09:00 Laparoscopy in infertility
09:00 – 10:30 LASTT 1: Exercise 1, Exercise 2 and Exercise 3
10:30 – 11:00 Coffee Break 
11:00 – 12:30 Laparoscopic suturing 
  • Ergonomy in endoscopic suturing
  • Instruments and techniques
  • Loading the needle 
12:30 – 13:30 Lunch Break
13:30 – 14:30 Intracorporeal Knotting techniques 
14:30 – 15:30 

Precision and ambidexterity exercises on camembert pad model

15:30 – 16:00 Extracorporeal knotting   
16:00 – 17:00 SUTT 1
17:00 – 18:00 SUTT 2

Duyurular

KONGRE BAŞLANGIÇ TARİHİ
28 EKİM 2021
BİLDİRİ SON GÖNDERİMİ
20 EYLÜL 2021